Wat houdt oncologische eerstelijns zorg in?

Het zorgaanbod van ons centrum richt zich op alle facetten die de gevolgen van de behandeling en klachten van kanker met zich mee kunnen brengen. Denk hierbij aan: ongewenst afvallen, beweegproblemen, spierzwakte, het verwerken van de diagnose, slikproblemen, huiduitslag, ongewenst aankomen etcetera. Het OncoCare Centrum ondersteunt u hierbij, zodat uw kwaliteit van leven wordt verbeterd. Tevens bieden wij begeleiding bij de late gevolgen van de behandeling van kanker.

Het zorgaanbod van ons centrum richt zich op alle facetten die de gevolgen van de behandeling en klachten van kanker met zich mee kunnen brengen. Denk hierbij aan: ongewenst afvallen, beweegproblemen, spierzwakte, het verwerken van de diagnose, slikproblemen, huiduitslag, ongewenst aankomen etcetera. Het OncoCare Centrum ondersteunt u hierbij, zodat uw kwaliteit van leven wordt verbeterd. Tevens bieden wij begeleiding bij de late gevolgen van de behandeling van kanker.

Een individueel zorgplan

Er zal een individueel zorgplan voor u worden opgesteld, dat is afgestemd op uw klachten, beperkingen, mogelijkheden en zorgbehoeften. In het plan worden de persoonlijke doelen en de aanpak voor oncologie gerelateerde (na)zorg beschreven.

Het zorgaanbod

Hieronder ziet u welke zorg er mogelijk is. In overleg met u wordt besproken welke zorg u nodig heeft en welke u wenst. De zorgverleners die met elkaar samenwerken, zijn gespecialiseerd in oncologie en hebben ervaring met de begeleiding van kankerpatiënten. Zij delen hun kennis en ervaringen en houden multidisciplinair overleg, wanneer dit uw behandeling ten goede komt. Op deze manier bestaat het aanbod uit meer dan alleen de losse onderdelen.

Overzicht zorgaanbieders