Wat houdt de oncologische eerstelijns zorg in?

Het OncoCare Centrum streeft ernaar tijdig en op maat goede zorg te leveren voor alle geïndiceerde (ex-)oncologiepatiënten. Het zorgaanbod van het OncoCare Centrum richt zich op alle functionele-, fysieke-, psychische- en sociale problemen die zijn verbonden aan kanker. Dit aanbod betreft de zorg en nazorg tijdens alle fasen van het oncologische behandel- en hersteltraject, inclusief de palliatieve- en terminale fase. De kwaliteit van leven wordt hierdoor verbeterd, evenals de mogelijkheid tot deelname aan het arbeidsproces en de samenleving.

Een individueel (na-)zorgplan

Voor elke patiënt wordt een individueel (na)zorgplan gemaakt. Deze is afgestemd op de hulpvraag, (rest)klachten, beperkingen en mogelijkheden. De zorgverlener waar de patiënt als eerste contact mee heeft binnen het OncoCare Centrum is casemanager in het behandeltraject. De casemanager stelt, samen met de patiënt, het (na)zorgplan op. In het plan worden de persoonlijke doelen en de aanpak voor oncologische (na)zorg beschreven. Bij behandeling door meerdere disciplines, vind er structureel multidisciplinair overleg plaats. In geval de patiënt wordt verwezen naar één of meerdere disciplines binnen het OncoCare Centrum, dan is een verwijsbrief van de (huis)arts noodzakelijk.

Vergoeding

In veel gevallen worden de kosten voor oncologische eerstelijns zorg geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. De patiënt kan voor de zekerheid eerst hierover contact opnemen met zijn of haar zorgverzekeraar.

Het zorgaanbod

Klik op de knop 'Overzicht zorgaanbieders' hier onder om te kijken welke zorgverleners betrokken zijn bij het OncoCare Centrum

Overzicht zorgaanbieders