Contact maken


Op deze pagina vindt u een korte introductie en de contactgegevens van de zorgaanbieders die in het multidisciplinaire team van OncoCareCentrum locatie Hoofddorp werken. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met

Nikkie de Haan
023 5540610 of mail
Fysiotherapie Gezondheidscentra Haarlemmermeer

De oncologie fysiotherapeut behandelt, begeleidt en geeft advies aan patienten met kanker of restklachten na kanker. Specifieke klachten als gevolg van de kanker of de behandeling daarvan kunnen zijn: pijn, vermoeidheid, verminderde spierkracht, verminderd uithoudingsvermogen of bewegingsbeperking in één of meerdere gewrichten. De behandeling is dus niet gericht op de kanker zelf, maar op de gevolgen van deze ziekte. Indien nodig, kan er binnen de praktijk samen gewerkt worden met de manueel therapeut, schouder fysiotherapeut, oedeem fysiotherapeut of kaak fysiotherapeut of psychosomatische fysio- en/of oefentherapeut. Daarnaast is er een multidisciplinaire samenwerking met onder andere de dietist, ergotherapie, podotherapie, thuiszorg en het hospice.

Locatie Floriande 
Waddenweg 1, 2134XL te Hoofddorp, tel. 023 - 554 06 10

Locatie Overbos 
Muiderbos 212, 2134 SZ te Hoofddorp, tel 023-5540610Ergotherapie

Ergotherapie kan ondersteuning en begeleiding bieden aan patiënten en hun omgeving tijdens de acute fase en de herstelfase. De ergotherapeut kan ondersteunen door het adviseren van hulpmiddelen en (woning-) aanpassingen, die het (zelfstandig) handelen ondersteunen en versterken. Ook het coachen bij vermoeidheidsklachten op het gebied van energiemanagement of dagindeling is een taak die door de ergotherapeut wordt ingevuld. In de palliatieve en terminale fase is de ondersteuning gericht op comfort, veiligheid en het hulp aan de omgeving zoals bijv. de mantelzorg.

Wij behandelen aan huis.

023-5627250
info@meerergo.nl
Selma HumbletAmstelring diëtisten

De diëtist richt zich op de behandeling van patiënten met kanker. De behandeling richt zich op het verminderen van klachten, het optimaliseren van de voeding en vochtintake of bijvoorbeeld een sneller herstel tijdens of na eventuele therapie. Voor passend advies en al uw vragen kunt u bij ons terecht.

088 9720234
dieet@amstelring.nl Podotherapeut Voetencentrum Wender

De podotherapeut is specialist op het gebied van de voet en alle klachten die daaruit voortkomen. Voetzorg bij huid- en nagelaandoeningen (overmatige eeltvorming, nagelafwijkingen) en behandeling van de afwijkende stand en looppatroon als gevolg van neuropathie door chemotherapie hoort daar ook onder. Daarnaast houden wij ons bezig met veel voorkomende klachten zoals het "hand-voet syndroom" en fotosensitiviteit, waardoor er blaren kunnen ontstaan onder de voet.
Binnen het OncoCare centrum is de podotherapeut aanwezig om u van uw voetklachten te verhelpen. De korte lijnen met de andere zorgverleners binnen het centrum zorgen voor een mooie samenwerking waarbij snel geschakeld kan worden wanneer dat nodig is om altijd de beste zorg te kunnen leveren.
Bekijk de website voor de podotherapiepraktijk in Hoofddorp van Voetencentrum Wender. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Voetencentrum Wender
info@podotherapeut.nl
088 – 454 77 00Psycholoog FortaGroep Vruchtenburg

Al meer dan 15 jaar wordt door onze gespecialiseerde therapeuten psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten geboden. De zorg van FortaGroep de Vruchtenburg is aanvullend op de medische behandeling. 

Kwaliteit van leven staat bij FortaGroep de Vruchtenburg centraal. Iedereen heeft in meer of mindere mate het vermogen om zich in moeilijke periodes staande te houden. Onze zorg versterkt de eigen weerbaarheid en kracht. De behandeling bij FortaGroep de Vruchtenburg richt  zich op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van kanker.

Wij bieden reguliere GGZ zorg aan volwassenen met kanker en hun naasten; een gevarieerd en deskundig zorgaanbod: individuele cognitieve gedragstherapie, ACT, mindfulness, traumaverwerking o.a. EMDR,  e-health modules, zingevingsgerichte groepstherapie en beeldende vaktherapie; een prettige sfeer en persoonlijke benadering.

De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist.

FortaGroep Vruchtenburg
Vruchtenburgleiden@forta.nl
071 361 62 60