Contact maken • Een individueel zorgplan

  Er zal een individueel zorgplan voor u worden opgesteld, dat is afgestemd op uw klachten, beperkingen, hulpvraag, mogelijkheden en zorgbehoeften. In het eerste bezoek nemen we de tijd voor een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek. Op basis van uw eigen wensen en doelen maken we een individueel zorgplan dat we gaandeweg evalueren en zo nodig bijstellen. In het plan worden de persoonlijke doelen en de aanpak voor oncologie gerelateerde (na)zorg beschreven. Zo kunnen we samen met u het optimale resultaat bereiken voor uw situatie.

 • Het zorgaanbod

  In het OncoCare Centrum zijn verschillende disciplines werkzaam, zoals een oncologie fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut en diëtist. In overleg met u wordt besproken welke zorg u nodig heeft en welke u wenst. De zorgverleners die met elkaar samenwerken, zijn gespecialiseerd in oncologie en hebben ervaring met de begeleiding en behandelen van kankerpatiënten. Zij delen hun kennis en ervaringen en houden maandelijks een multidisciplinair overleg, wanneer dit uw behandeling ten goede komt. Op deze manier bestaat het aanbod uit meer dan alleen de losse onderdelen en werken we als team samen aan uw behandeling. Voor een overzicht van alle disciplines per OncoCare Centrum klik hieronder.

 • Oncologie Fysiotherapie

  De Oncologie fysiotherapeut geeft behandeling en advies bij fysieke klachten als gevolg van de kanker of de behandeling daarvan, zoals pijn, vermoeidheid, littekenproblematiek, verminderde spierkracht, verminderd uithoudingvermogen of bewegingsbeperking in één of meerdere gewrichten. Behandelingen kunnen individueel of in een groep plaats vinden, afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt. Indien nodig kan er verwezen worden naar de Oedeemfysiotherapeut, Manueeltherapeut of de Psychosomatische fysiotherapeut.

 • Medisch Psycholoog

  De medisch-psychooog (of GZ-psycholoog) behandelt en begeleidt oncologie patiënten en diens partner en/of gezin. Het doel is o.a. psycho-educatie, behandeling van traumatische gebeurtenissen en het verbeteren van coping stijlen, dat de patiënt meer locus of control krijgt, haalbare doelen weet te stellen, en zijn huidige situatie accepteert, waardoor de patiënt het leven kan leven. De kwaliteit van leven staat bij de psycholoog centraal. Iedereen heeft in meer of mindere mate het vermogen om zich in moeilijke periodes staande te houden. Onze zorg versterkt de eigen weerbaarheid en kracht. De behandeling bij psycholoog richt zich op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van kanker.

 • Ergotherapie

  De ergotherapeut kan onder andere ondersteunen en begeleiden bij vermoeidheidsklachten bij oncologische patiënten. Tijdens de behandeling zal samen met de patiënt gekeken worden naar de energieverdeling en zal gezocht worden naar een balans in de dag. De ergotherapeut biedt ook begeleiding rondom arbeidsvragen zoals het gezamenlijk opstellen van een werkhervattingsplan. Daarnaast kan een ergotherapeut o.a. ondersteunen bij (woning)aanpassing en hulpmiddelen die nodig zijn voor de zelfstandigheid.

 • Diëtiek

  Voeding speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van de behandeling en bij de kwaliteit van leven. De diëtiste zorgt ervoor dat de patiënt weet wat voor hem/haar van toepassing is en kan ondersteunen bij o.a. (ongewenst) gewichtsverlies of –toename, de opbouw van spierkracht en –massa en smaakaversie. De behandeling richt zich op het verminderen van klachten, het optimaliseren van de voeding en vochtintake of bijvoorbeeld een sneller herstel tijdens of na eventuele therapie.

 • Verpleegkundige/Wijkverpleegkundige

  De ergotherapeut kan onder andere ondersteunen en begeleiden bij vermoeidheidsklachten bij oncologische patiënten. Tijdens de behandeling zal samen met de patiënt gekeken worden naar de energieverdeling en zal gezocht worden naar een balans in de dag. De ergotherapeut biedt ook begeleiding rondom arbeidsvragen zoals het gezamenlijk opstellen van een werkhervattingsplan. Daarnaast kan een ergotherapeut o.a. ondersteunen bij (woning)aanpassing en hulpmiddelen die nodig zijn voor de zelfstandigheid.

 • Podotherapeut

  De podotherapeut is specialist op het gebied van de voet en alle klachten die daaruit voortkomen. Voetzorg bij huid- en nagelaandoeningen (overmatige eeltvorming, nagelafwijkingen) en behandeling van de afwijkende stand en looppatroon als gevolg van neuropathie door chemotherapie hoort daar ook onder. Daarnaast houden zij zich bezig met veel voorkomende klachten zoals het "hand-voet syndroom" en fotosensitiviteit, waardoor er blaren kunnen ontstaan onder de voet.

 • Logopediste

  De logopedische zorg richt zich op begeleiding bij problemen bij voedselopname en communicatieve vaardigheden, als gevolg van de medische behandelingen. Wanneer de patiënt problemen ervaart bij het slikken, het gebruik van de stem, de articulatie en het ademen begeleidt de logopedist hem/haar op weg naar een passend gebruik van deze belangrijke functies.

Overzicht zorgaanbieders per locaties