Contact maken • Wat houdt de oncologische eerstelijns zorg in?

  Het OncoCare Centrum streeft ernaar tijdig en op maat goede zorg te leveren voor alle geïndiceerde (ex-)oncologiepatiënten. Het zorgaanbod van het OncoCare Centrum richt zich op alle functionele-, fysieke-, psychische- en sociale problemen die zijn verbonden aan kanker. Dit aanbod betreft de zorg en nazorg tijdens alle fasen van het oncologische behandel- en hersteltraject, inclusief de palliatieve- en terminale fase. De kwaliteit van leven wordt hierdoor verbeterd, evenals de mogelijkheid tot deelname aan het arbeidsproces en de samenleving.

 • Een individueel (na-)zorgplan

  Voor elke patiënt wordt een individueel (na)zorgplan gemaakt. Deze is afgestemd op de hulpvraag, (rest)klachten, beperkingen en mogelijkheden. De zorgverlener waar de patiënt als eerste contact mee heeft binnen het OncoCare Centrum is casemanager in het behandeltraject. De casemanager stelt, samen met de patiënt, het (na)zorgplan op. In het plan worden de persoonlijke doelen en de aanpak voor oncologische (na)zorg beschreven. Bij behandeling door meerdere disciplines, vind er structureel multidisciplinair overleg plaats. In geval de patiënt wordt verwezen naar één of meerdere disciplines binnen het OncoCare Centrum, dan is een verwijsbrief van de (huis)arts noodzakelijk.

 • Multidisciplinair overleg (MDO)

  Om de zorg voor de patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de verschillende disciplines goed samenwerken en behandelplannen op elkaar afstemmen. Daarom houden we binnen het OncoCare Centrum 1x per maand een MDO. Daarin worden de patiënten die multidisciplinair behandeld worden besproken als dit ten bate is van de behandeling.

 • Vergoeding

  In veel gevallen worden de kosten voor oncologische eerstelijns zorg geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. De patiënt kan voor de zekerheid eerst hierover contact opnemen met zijn of haar zorgverzekeraar. Een verwijzing met daarop een korte medische voorgeschiedenis, diagnose en (te verwachten) ontvangen behandeling is noodzakelijk.

Overzicht zorgaanbieders per locaties