Wat houdt oncologische eerstelijns zorg in?

Het zorgaanbod van onze centra richt zich op alle facetten die de gevolgen van de behandeling en klachten van kanker met zich mee kunnen brengen. Denk hierbij aan: ongewenst afvallen, problemen met voeding, beweegproblemen, spierzwakte, verminderde conditie, vermoeidheid, pijn, oedeem, het verwerken van de diagnose en ziekteproces, werkhervatting, slikproblemen, littekens, etcetera. Het OncoCare Centrum ondersteunt u hierbij, zodat uw kwaliteit van leven wordt verbeterd. Tevens bieden wij begeleiding bij de late gevolgen van de behandeling van kanker. Begeleiding, revalidatie en herstel is mogelijk in elke fase van de ziekte.

Een individueel zorgplan

Er zal een individueel zorgplan voor u worden opgesteld, dat is afgestemd op uw klachten, beperkingen, hulpvraag, mogelijkheden en zorgbehoeften. In het eerste bezoek nemen we de tijd voor een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek. Op basis van uw eigen wensen en doelen maken we een individueel zorgplan dat we gaandeweg evalueren en zo nodig bijstellen. In het plan worden de persoonlijke doelen en de aanpak voor oncologie gerelateerde (na)zorg beschreven. Zo kunnen we samen met u het optimale resultaat bereiken voor uw situatie.

Het zorgaanbod

In het OncoCare Centrum zijn verschillende disciplines werkzaam, zoals een oncologie fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut en diëtist. In overleg met u wordt besproken welke zorg u nodig heeft en welke u wenst. De zorgverleners die met elkaar samenwerken, zijn gespecialiseerd in oncologie en hebben ervaring met de begeleiding en behandelen van kankerpatiënten. Zij delen hun kennis en ervaringen en houden maandelijks een multidisciplinair overleg, wanneer dit uw behandeling ten goede komt. Op deze manier bestaat het aanbod uit meer dan alleen de losse onderdelen en werken we als team samen aan uw behandeling. Voor een overzicht van alle disciplines per OncoCare Centrum klik hieronder.

Overzicht zorgaanbieders per locatie